Hulp Joegoslavië aan transitvervoer gekoppeld

BRUSSEL (tijd) - Tijdens een samenwerkingsraad EG-Joegoslavië werd gisteren in Brussel overeenstemming bereikt over een nieuw financieel protokol tussen de Gemeenschap en Joegoslavië. Een deel van het geld dat de EG Joegoslavië krachtens dit protokol ter beschikking stelt, zal echter pas uitgekeerd worden als Joegoslavië het transitvervoer op zijn grondgebied versoepelt.