Huur van partikulieren en VZW's met een jaar verlengd

(tijd) - De ministerraad keurde vrijdag het wetsontwerp Claes-Wathelet goed waardoor huurovereenkomsten voor privé- woningen die vóór 31 december 1990 verstrijken met een jaar worden verlengd, zelfs in geval van verkoop van de woning. Deze regeling geldt tevens voor huurovereenkomsten van VZW's die een opdracht vervullen van algemeen belang op sociaal, kultureel of filantropisch gebied. Anderzijds bepaalt het ontwerp dat voor alle huurovereenkomsten de huurprijs mag geïndexeerd worden, ook al is er geen indexclausule voorzien. Het ontwerp voorziet voorts in een jaar uitstel voor de kadastrale perekwatie, tot 1 januari 1992.In de regeringsverklaring werd reeds een betere bescherming van de huurders van gezinswoningen in het vooruitzicht gesteld. Met haar ontwerp wil de regering de huidige, wat zij noemt, "spectaculaire' stijgingen van de prijzen in de immobiliënsektor een halt toeroepen.