Advertentie
Advertentie

Huurders vinden na vier jaar strijd gehoor bij regering

(tijd) - De 3-6-9 contracten die dit jaar vervallen, zullen een jaar verlengd worden. Dat is zowat de meest concrete maatregel die in het regeerakkoord staat. Zij komt er op vraag van de huurders. Belangrijker is dat de regering ook instemt met een herziening van de huurwet uit 1991. Die is door de huurder nooit helemaal aanvaard. De eigenaars vrezen de invoering van een objectieve huurprijs. Dat economische zaken niet naar een socialist is gegaan, stemt hen hoopvol.De huidige huurwet dateert uit 1991. Het ging om een compromistekst tussen de toenmalige socialistische en christen-democratische regeringspartners. In principe moeten de huurcontracten volgens de wet een looptijd van negen jaar hebben. De huurder kan zijn contract altijd opzeggen. Tijdens de eerste drie jaar moet hij wel een schadevergoeding betalen. De verhuurder kan het contract alleen vrij opzeggen indien hij zelf of zijn familie erin komen wonen. Daarnaast kon het contract alleen worden opgezegd na het verstrijken van een periode van drie jaar. Daarbij moet wel een schadevergoeding worden betaald, behalve als de opzegging gebeurt om grote werken te laten uitvoeren. Contracten van bepaalde duur zijn slechts mogelijk voor een periode tot maximaal drie jaar. De huurprijs mag in de loop van het contract alleen worden aangepast aan de index.