Advertentie
Advertentie

Huurdersvereniging klaagt regeringsmaatregelen aan

(tijd) - De huren worden niet aan dezelfde strenge matiging onderworpen als de andere inkomens. Dat zegt de Bond voor het Recht op Wonen (BROW). De Bond neemt het ook niet dat de gezondheidsindex voor de huurpijzen slechts vanaf 1 februari wordt toegepast en niet vanaf 1 januari zoals bij de andere inkomens. De Bond voor het Recht op Wonen (BROW) overkoepelt de Brusselse, Vlaamse en Waalse huurdersorganizaties. Volgens de bond heeft de regering in het kader van het globaal plan maatregelen genomen die onwettig zijn. Volgens de bond worden de inkomens uit huur immers niet op dezelfde manier behandeld als andere inkomens, zoals nochtans door de wet op het konkurrentievermogen voorzien wordt. Het KB van 31 december 1993 bepaalt immers dat alle inkomens moeten worden aangepast aan de gezondheidsindex. Tegelijk worden bijkomende maatregelen opgelegd om te voorkomen dat sommige inkomens sterker zouden stijgen dan de gezondheidsindex. Enkel voor de inkomens uit huur werden geen bijkomende maatregelen voorzien. Uit de praktijk blijkt volgens de bond dat de huurinkomsten sneller stijgen dan de gezondheidsindex, onder meer omdat verhuurders kontrakten opzeggen en aan nieuwe huurders een hogere vergoeding vragen.