'Huurkontrakt bedreigt voortbestaan handelszaak'

BRUGGE (tijd) - Vele handelaars die een winkel of horeca-pand huren, lopen het risico dat zij hun goeddraaiende zaak voortijdig moeten verlaten omdat hun huurkontrakt wordt stopgezet. De wet voorziet nochtans in lange-termijnkontrakten van 9 jaar om handelaars voldoende bedrijfszekerheid te bieden. In de praktijk worden handelaars soms al na 1 jaar uit hun zaak gezet. Handelshuurkontrakten vormen in toenemende mate een bedreiging voor het voortbestaan van een handelszaak. Het Verbond voor het zelfstandig ondernemen VEZO wil dat de filozofie van de wet van 1951 wordt hersteld. Sinds vorig jaar voert het VEZO aktie om die wet te modernizeren. Het wetsvoorstel dat de volksvertegenwoordigers Marc Verwilghen en Hugo Coveliers op 20 januari 1994 indienden, vormt een eerste maar zeer belangrijke stap in die richting, verklaarde Eric Van Pellicom, sekretaris-generaal van VEZO gisteren tijdens een perskonferentie. In het wetsvoorstel worden de belangrijkste voorstellen van het VEZO helemaal overgenomen. De organizatie weet zich ook al verzekerd van de steun van politici uit verschillende partijen. Momenteel worden ook kontakten gelegd met andere organzaties voor zelfstandige ondernemers (NCMV, LVZ, AMV) om samen front te vormen.