Huurovereenkomst Griffin ongedaan gemaakt

ANTWERPEN (belga/tijd) - De rechtbank van koophandel in Antwerpen heeft gisteren de huurovereenkomst ongedaan gemaakt, die de curator van het failliete staalbedrijf Griffin in Merksem had afgesloten met kandidaat-overnemer Griffin International. De oude direktie van Griffin was bereid het op 28 april failliet verklaarde bedrijf over te nemen onder de naam Griffin International. Andere kandidaat-overnemers hadden echter bezwaar aangetekend tegen de overeenkomst, alsmede tegen het feit dat de curator door die huurovereenkomst bezig was delen van de voorraad te gelde te maken. De rechtbank had reeds eerder beslist op 8 juli tot een openbare verkoping over te gaan. Op 22 juni besliste de rechtbank een nieuwe curator ad hoc aan te stellen. Deze besliste de aktiviteiten van het bedrijf stop te zetten, in afwachting van de uitspraak van de rechtbank van koophandel (van gisteren). Wel gaf de curator ad hoc de toelating voor het warm houden van de ovens om schade aan de installaties te voorkomen. Bij Griffin werkten 76 arbeiders en 20 bedienden.