Advertentie
Advertentie

Huurprijs mag 2,29 procent hoger

De huurprijzen voor de contracten die dit jaareinde verjaren, mogen met 2,29 procent omhoog.Bij alle van voor 1 januarie 1981 gebeurt de indexering van de huurprijs op 1 januari. Voor jongere contracten is de verjaardag van de inwerkingtreding ervan het tijdstip voor de aanpassing.De aanpassing van de huurprijs gebeurt volgens de indexeringsformule: aangepaste huurprijs = basishuurprijs x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer. Indien de huurovereenkomst vóór 1 februari 1994 werd ondertekend, dan is het aanvangsindexcijfer het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten. Als de huurovereenkomst werd ondertekend na 1 februari 1994, dan is het aanvangsindexcijfer het cijfer van de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten. De nieuwe index is het indexcijfer (gezondheidsindex) van de maand die voorafgaat aan de maand van de aanpassing van de huurprijs.