Advertentie
Advertentie

HWI bereidt zich voor op vereffening

(tijd) - Het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI) bereidde zich in 1998 voor op zijn vereffening die volgende week wordt doorgevoerd, zo blijkt uit het laatste jaarverslag. De meeste taken en het personeel van het HWI worden overgenomen door de Nationale Bank. Door de terugneming van voorzieningen die niet meer nodig waren verzesvoudigde de winst tot 196,7 miljoen frank (4,88 miljoen euro).Het bestuurscomité van het HWI merkt op dat het Instituut sinds zijn oprichting enorme diensten heeft bewezen aan de banksector, zoals de mobilisering van bankkredieten die niet rechtstreeks bij de Nationale Bank konden geherdisconteerd worden en de verstrekking van bijstandskredieten aan de banken. Maar de jongste jaren stelde men vast dat de activiteit sterk daalde, want het beroep op handelspapier verminderde en voor de banken ontstonden er op de markt andere mogelijkheden om liquiditeiten te verwerven.