Advertentie
Advertentie

HWI wijzigt dienstenpakket

(tijd) - Het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI) heeft meegedeeld dat het zijn dienstenpakket herziet in het licht van de hervorming van de geldmarkt. Het HWI wil een rol vervullen in de nieuwe markt voor schatkistpapier en het past zijn verrichtingen met handelspapier aan. De instelling blijft aktief op de markt voor interbancaire deposito's.