Hydro-Agri Sluiskil bouwde milieuvriendelijke installatie voor granulatie van nitraat

(tijd) - Hydro-Agri te Sluiskil in het diepe zuiden van Nederland heeft vandaag twee fabrieken officieel in gebruik genomen, namelijk een installatie voor de granulatie van nitraat en een kooldioxidefabriek. De installatie om nitraat, een kunstmeststof, te granuleren heeft een nominale kapaciteit van 3.000 ton ammonium nitraat per dag, wat overeenkomt met 3.600 ton kalkammonsalpeter. Het is meteen de grootste installatie van zijn soort in de wereld. Het projekt dat 45 miljoen gulden heeft gekost of 850 miljoen B. frank, brengt vooral een belangrijke vermindering teweeg van de emissie van ammoniak en stof. Ammoniak-uitstoot is één van de grote oorzaken van zure regen.