'Hygiëne is vuil verplaatsen naar het milieu'

(tijd) - De zeep- en detergentenfabrikanten enerzijds en de producenten van schoonmaak- en onderhoudsprodukten anderzijds vormen voortaan samen de Europese federatie AISE. Deze federatie stelt 250.000 mensen tewerk in 1.200 bedrijven. Zij wil de belangen van zijn leden op Europese schaal beter verdedigen. Bedoeling is ook het grote publiek duidelijk te maken dat zij niet alleen geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling van steeds betere produkten, maar in dat onderzoek ook steeds meer rekening houden met het leefmilieu. Op milieugebied vindt de zeepindustrie dat ze zich niet langer hoeft te schamen en ze verwijst hiervoor naar een recente studie die ze samen met de Nederlandse overheid liet uitvoeren.Op 1 december van vorig jaar besloten de algemene vergaderingen van de internationale vereniging van zeep- en detergentenfabrikanten (AIS) en die van de producenten van onderhoudsprodukten (FIFE) samen te smelten tot de AISE, wat staat voor de Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien.