Advertentie
Advertentie

IAO keurt verklaring over rechten op het werk goed

(tijd) - De 86ste Internationale Conferentie van de Arbeid keurde donderdag in Genève een Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de beginselen en grondrechten op het werk goed. Van de 174 deelnemende landen stemden 155 landen voor. Er waren geen tegenstemmen, wel 19 onthoudingen.De Verklaring van de IAO over de beginselen en grondrechten op het werk verplicht de 174 IAO-lidstaten 'het recht op vereniging van werknemers en werkgevers en het daadwerkelijk recht op collectieve onderhandelingen te eerbiedigen, te bevorderen en te goeder trouw toe te passen'. Verder moeten de lidstaten 'ijveren voor de uitschakeling van iedere vorm van dwangarbeid, voor de daadwerkelijke afschaffing van de kinderarbeid en de uitschakeling van discriminaties op het vlak van de werkgelegenheid en de beroepsuitoefening'.