IAO: reële werkloosheidsgraad in Rusland bedraagt 10 procent

WASHINGTON (reuter) - De Russische werkloosheid neemt voortdurend toe en ligt veel hoger dan de officiële statistieken suggereren, aldus de Internationale Arbeidsorganizatie (IAO). De organizatie schat dat het reële werkloosheidscijfer circa 10% bedraagt, wat overeenstemt met 7 tot 8 miljoen werklozen. Volgens officiële Russische cijfers bedraagt de werkloosheidsgraad slechts 1,5 tot 2%.