IAO steunt werknemers failliete bedrijven

BRUSSEL (tijd) - Tijdens de voorbije jaarvergadering van de Internationale Arbeidsorganizatie IAO is een konventie goedgekeurd die de rechten van de werknemers bij faillissementen beter beschermt. Werknemers krijgen een preferente schuldvordering en kunnen op een waarborgfonds beroep doen. Voor België verandert deze konventie echter zo goed als niets.