Advertentie
Advertentie

IAO zoekt betere controle op sociale misbruiken in wereldhandel

(tijd) - Landen die een loopje nemen met de mensenrechten, zullen dat in de toekomst minder makkelijk kunnen wegmoffelen. De Internationale Arbeidsorganisatie volgt straks met argusogen de inspanningen van de verschillende lidstaten om de liberalisering van de handel ook te vertalen in een sociale vooruitgang. Nieuwe normen komen er niet, de organisatie kiest ervoor om de controle te verscherpen, onder meer via internationale inspectiediensten.De discussie over het verband tussen de liberalisering van de handel en de naleving van de fundamentele sociale rechten doet regelmatig stof opwaaien. De rijkere West-Europese en Amerikaanse landen en sommige industriesectoren daar vertonen protectionistische reflexen en twijfelen om hun grenzen open te stellen voor invoer van goedkopere producten vanuit ontwikkelingslanden. Het argument dat daarbij telkens opduikt, is dat deze laatste staten de concurrentie vervalsen omdat ze de elementaire sociale rechten (verbod op kinderarbied, vakbondsvrijheid,...) aan hun laars lappen.