IBEL boekt lager nettowinst ondanks hogere courante winst

(tijd) - De holding IBEL uit de groep Cobepa heeft haar nettoresultaat in het eerste halfjaar zien dalen van 727,6 miljoen tot 510,7 miljoen frank. De daling is het gevolg van een lagere courante bijdrage uit exploitatie van de holding Gevaert en door de realisatie van weinig meerwaarden bij IBEL. De courante exploitatie-winst steeg met 21,6 procent per aandeel of van 291,3 miljoen tot 349,5 miljoen frank.De opbrengsten uit de vaste activa stegen van 256,4 miljoen in de eerste jaarhelft van 1994 tot 276,7 miljoen over de eerste zes maanden van 1995. De opbrengsten uit vlottende activa stegen van 48 miljoen tot 86,4 miljoen door de toename van de beleggingsportefeuille. Het resultaat van de courante exploitatie, exclusief tradinginkomsten, steeg van 291,3 miljoen tot 349,5 miljoen, een winststijging van 21,6 procent. Indien het belang in de VUM reeds in 1994 zou gedeconsolideerd zijn, zou de winstverbetering zelfs uitgekomen zijn op 26,3 procent.