Ibel: fors gestegen gekonsolideerde winst

(belga) - De gekonsolideerde winst van de groep Ibel bedraagt 901,2 miljoen frank tegen 360,4 miljoen frank op 31 december 1987. "De uitzonderlijke resultaten in 1988 gerealiseerd door de Gevaertgroep veroorzaakten een sterke stijging van het aandeel in het resultaat van ondernemingen met equivalentieberekening. De in vereffeningstelling van Vibem leverde anderzijds ook buitengewone resultaten op", aldus een summiere mededeling van Ibel aan Belga. De netto financiële en bedrijfsopbrengsten "kenden eveneens een flinke groei", zo heet het nog.