Advertentie
Advertentie

IBEL krikt resultaat op met verkoop VUM-aandelen

(tijd) - Cobepa-dochter Ibel boekte een groepswinst van 1.010,2 miljard frank. Daarbij daalden de lopende resultaten door een 'nagenoeg volledige afwezigheid van meerwaarden op marktverrichtingen' maar stegen de uitzonderlijke resultaten des te meer, ondermeer door de verkoop van de participatie in de uitgeversgroep VUM. De Antwerpse holding kent een slotdividend toe van 105 frank. De holding wil ook aktiever worden in het verwerven van participaties.De jaarresultaten van Ibel liggen in de lijn van de verwachtingen. De lopende winst zat al van het begin van het jaar onder druk door de slappe marktomstandigheden. Over 1993 bedroeg het lopend resultaat nog 558,8 miljoen frank (omgerekend naar twaalf maanden want het vorige boekjaar liep uitzonderlijk over 18 maanden).