Advertentie
Advertentie

IBEL noemt ontwikkeling eigen winst bevredigend

(tijd) - IBEL (Investerings- en Beleggingsmaatschappij Lacourt) boekte een nettoresultaat van 66,4 miljoen fr. over de eerste helft van het boekjaar 1990-1991, die op 31 december werd afgesloten. Dit resultaat bleef gevoelig onder het halfjaarresultaat dat over de eerste helft van het boekjaar 1989-90 werd geboekt. Toen bereikte het nettoresultaat nog 136,1 miljoen fr., of 51,2% meer dan het huidige semestriële resultaat. Beide zijn echter moeilijk vergelijkbaar.