Ibel rekent op aangroei van de groepsresultaten over boekjaar

(tijd) - Ibel verwacht een behoud, zoniet een groei van het nettoresultaat voor het lopende boekjaar. Vooral de gunstige perspektieven bij Gevaert, waarin Ibel voor 19,3% participeert, dragen hiertoe bij. De groep hoopt dit jaar enkele investeringsdossiers af te ronden. Frans Vreys, gedelegeerd bestuurder, maakt zich geen grote zorgen over de vrij lage beurskoers van Ibel.