Ibel verhoogt winst met 5,5 procent

BRUSSEL (belga) - Ibel (deelnemingen en beleggingen) boekte voor het boekjaar 1988-1989 een nettowinst na belastingen van 2.405,6 miljoen frank, na totale afschrijving van de kosten van een kapitaalverhoging en na transfer van 87,7 miljoen frank naar de vrijgestelde reserves. In de winst is begrepen een interim-meerwaarde van 1.721,5 miljoen frank. Omwille van deze meerwaarde is het resultaat van het boekjaar moeilijk vergelijkbaar met dit van 1987/1988 dat 223,1 miljoen bedroeg. Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld deze meerwaarde naar de beschikbare reserves over te boeken.