IBEL vernietigt voor 230 miljoen fr. aandelen

(tijd) - De holding IBEL uit de groep Cobepa/Paribas heeft op een buitengewone aandeelhoudersvergadering beslist om 60.393 aandelen te vernietigen. De aandelen hadden een marktwaarde van 230 miljoen fr. Door de vernietiging van de aandelen stijgt de waarde van het aandeel IBEL. Dat moet dan weer de beurskoers ten goede komen. IBEL kreeg de machtiging om verder eigen aandelen in te kopen. IBEL maakte eerder al zijn resultaten bekend. De courante exploitatiewinst per aandeel (exclusief kapitaalverrichtingen op de beleggingsportefeuille) steeg vorig jaar met 11,6 procent. In absolute cijfers ging het om een stijging van 10 procent tot 471,3 miljoen fr. Inclusief kapitaalverrichtingen op de beleggingsportefeuille was er sprake van een toename van 30 procent tot 562,4 miljoen fr. De nettowinst daalde door geringere meerwaarden bij IBEL en bij Gevaert, veruit de belangrijkste deelneming van de holding.