Iberia lijmt piloten en haalt 21 miljard vers geld binnen

(reuter/tijd) - Iberia is er na meer dan een jaar in geslaagd een akkoord met zijn piloten te sluiten. In plaats van in te leveren gaan ze meer verdienen, al moeten ze in ruil extra vliegen. De rest van het personeel bezuinigt wel en slankt ook af. Daarmee is voor de Europese Commissie de voorwaarde vervuld om een kapitaalverhoging met 85 miljard peseta door te voeren.De Spaanse nationale luchtvaartmaatschappij is er eindelijk in geslaagd een akkoord te bereiken met haar piloten. Daardoor wordt het laatste obstakel uit de weg geruimd om over te kunnen gaan tot een nieuwe kapitaalverhoging. De pilotenvereniging had reeds in december 1994 een herstructureringsplan van de directie verworpen, een plan dat voor de Europese Commissie een noodzaak was om een kapitaalverhoging te kunnen toestaan.