ICI stopt produktie CFK's al eind 1995

LONDEN (anp) - Het Britse chemieconcern ICI stopt uiterlijk eind 1995 met de produktie van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's), produkten die de beschermende ozonlaag rond de aarde aantasten. Dit heeft het concern zopas meegedeeld. De afspraken binnen de Europese Gemeenschap voorzien in stopzetting van de produktie en het gebruik per 1 juli 1997, maar zowel België, Nederland, Duitsland en Denemarken hebben de datum al vervroegd naar 1995.