Advertentie
Advertentie

ICT-perscommunicatie in barre tijden

ICT-bedrijven hebben het al geruime tijd niet gemakkelijk. Ook niet qua positieve beeldvorming in de pers. Rest de ICT-pr-verantwoordelijke nu enkel nog crisiscommunicatie? Neen, er zullen altijd kansen zijn voor diegenen die oog hebben voor het maatschappelijke decor. Helaas stellen we vast dat de meerderheid in de oude val trapt: de zelfgecreëerde hype. Journalisten lusten dit broodje aap niet meer.Een positief imago is belangrijk voor het goed functioneren van alle organisaties. De pers is een belangrijke katalysator. De ICT-wereld was de voorbije jaren één grote goednieuwsshow: nog snellere chips, nog performantere software, nieuwe mogelijkheden over het web, schitterende carrièrekansen, beursnoteringen van het genre the sky is the limit. Vandaag zijn de perscommentaren wars van onheil: winstwaarschuwingen, aandelen in vrije val, ontslagen, concordaten en falingen. Toen aan het eind van de tachtiger jaren de eerste ISO 9000-certificaten opdoken in het bedrijfsleven, was dit afwijkend positief nieuws voor de zakenpers. Bedrijven met het certificaat op zak, beschikten over een extra troef. Toen enkele bedrijven min of meer grootschalige aanwervingen deden in tijden van grote werkloosheid, was dit evenzeer nieuws. Toen de eerste KMOs het traditionele familiale kleed afwierpen, extern management aantrokken of beursintroducties aankondigden, was ook dit nieuws. Vanzelfsprekend kunnen pr-managers dergelijke evoluties niet sturen. Wat ze wel kunnen: een gave ontwikkelen om grote en kleine positief afwijkende feiten mediatiek uit te spelen. Ook, en vooral, in deze barre tijden.Tien jaar geleden vochten de constructeurs een standaardoorlog uit over hun besturingssystemen. De markt keek onzeker toe. De pc-dealers werden geconfronteerd met flinterdunne marges. Applicatiesoftwarebedrijven trapten op hun adem. Programmeren stond toen gelijk met marathonlopen. De noodzakelijke inbreng van risicokapitaal liet het afweten, wegens een vertrouwenscrisis. Door dit debacle leed de hele sector inkomsten- en imagoverlies. Toch zijn enkele bedrijven erin geslaagd zich toen positief te profileren, die die uitpakten met integrale kwaliteitszorg en klantenservice. Later, in een gunstige conjunctuur, zaten de ICT-bedrijven verlegen om ICT-professionals, die schaars waren geworden. Schrandere pr-managers werkten hun bedrijf toen in de picture door het uitvergroten van hun echte of vermeende progressieve HRM-beleid. De oogst was dubbel: ze maakten een goede beurt in de pers en konden via die weg de broodnodige professionals aantrekken.Opnieuw heerst een algehele malaise in de sector. De belegger keert technologiebeurzen de terug toe. Het risicokapitaal en de adverteerders houden niet meer van dotcom. Klassieke constructeurs worstelen met een overcapaciteit aan middelen en mensen. Softwareontwikkelaars zitten over de top, na kaskrakers als de millenniumbug en de euroconversie. Inzake geloofwaardigheid lijdt de sector onder de negatieve impact van de hypes die hij zelf in het leven heeft geroepen. De perscommunicatie slaagt er niet in te overtuigen. De boodschappen die de ICT-sector thans via de pers ventileert, zijn van het genre volbloed marketing-driven free publicity. Zo lang als de sector bestaat, bezondigde ze zich eraan. Herinner u de kreten over paperless office en later wireless office. Tien jaar later zijn geen van beide visies een feit. Dat soort broodje aap lusten journalisten niet meer. De dotcomers genoten de afgelopen jaren van een goede pers. Zij waren de vernieuwers. De programmeurs, die tien jaar eerder in het beroep van de toekomst waren gestapt, waren plots ouderwets. Totdat www-land door de mand ging. Tegen dit decor liggen kansen voor de ICT-bedrijven die als behoudsgezind werden afgeschilderd. Door te stellen: Behoudsgezind? Ja, gelukkig, want over de jaren bleven we stabiel, ook inzake werkgelegenheid!Ongetwijfeld vinden schrandere pr-managers ook in het tijdvak na 11 september, een insteek om op een intelligente manier perscommunicatie te voeren. Zij zullen zoeken naar datgene wat hun organisatie anders maakt om dit daarna te communiceren met een snuifje maatschappelijke relevantie. Het verschil wordt gemaakt in het volgende voorbeeld. Ons bedrijf maakt een nieuwe client/server- software voor collaborative working, een technologische revolutie! Geen journalist die interesse heeft. Dat hierdoor architecten- en ingenieurteams verspreid over de hele wereld konden samenwerken aan het ontwerp van het Olympisch stadion in Sydney, is al iets beter. Nog interessanter is het volgende bericht van een ICT-bedrijf: Sinds het in werking treden van de vervoersregeling in het Mestdecreet, wordt de bevoegde dienst geconfronteerd met een lawine van 2.000 faxberichten op piekdagen. Ons ICT-bedrijf bracht soelaas door het installeren van een internetloket. Door de administratieve verlichting kan de Mestbank nu ook s nachts een vervoersdocument bezorgen. Dit is niet onbelangrijk gezien dit soort mesttransport vaak afhankelijk is van de weersomstandigheden en dat de transporteurs bij voorkeur s nachts uitrijden als de wegen filevrij zijn. Frank DEPREITEREDe auteur is communicatiespecialist bij CRG.