Idealisten en filosofen ontwaren in de jazz vanouds een blauwdruk voor

Idealisten en filosofen ontwaren in de jazz vanouds een blauwdruk voor een beter en hoger iets. Het mirakel van de gezamenlijke improvisatie beschouwen ze graag als een voorafspiegeling van een volmaakte of minstens fel verbeterde versie van de menselijke samenleving. Jazz als handleiding voor succesrijke menselijke relaties waarin u en ik met respect luisteren naar elkaars bijdragen en die in een elan van aanhoudende creativiteit op elkaar afstemmen. Ik moet er niet aan denken. Voor je het weet, komt daar een verzamel-cd van bij de Bond Zonder Naam.