IDIM gedeeltelijk geprivatizeerd

(tijd) - Bernheim-Comofi (GBL) en de Immobiliënvennootschap van België (filiaal van Tractebel en de Generale Maatschappij) hebben elk 25 procent van de aandelen overgenomen van de overheidsbedrijven in Idim, een bedrijf dat in 1988 werd opgericht voor het inrichten, het optrekken van gebouwen en het renoveren van verlaten industriepanden in de 19 Brusselse gemeenten. Door de intrede van deze privé-aandeelhouders daalt het aandeel van de Nationale Investeringsmaatschappijen (NIM), vertegenwoordigd via haar Sofinim-filiaal, naar 26,3%. Dat van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (GOMB) en Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) zou respektievelijk terugvallen tot 15,8% en 7,9%. Volgens het blad Faxtueel is de interesse vanuit de privé-sektor er pas gekomen nadat de GOMB had beslist de opdracht vn IDIM uit te breiden tot de renovatie van verlaten industriegebouwen in de stad. Het is de bedoeling dat dit bedrijf filialen gaat oprichten voor elk renovatieprojekt van industrieterreinen en -panden.