Ieder verdeelt Cockerills naar believen

(tijd) - Er was gemiddeld ruim 12 keer meer vraag naar nieuwe bevoorrechte aandelen van Cockerill Sambre dan er aanbod was. Dat aanbod had betrekking op nog een kleine 30 miljoen aandelen, na de uitoefening van het prioriteitsrecht door de oude niet-openbare aandeelhouders en na toewijzing van aandelen aan het personeel. Hoeveel aandelen de verschillende kopers krijgen, hangt helemaal af van de instelling waarbij de bestelling werd geplaatst.