Advertentie
Advertentie

Iedereen vindt plots dat kandidaat maar op één lijst mag

(tijd) - Zeker aan Vlaamse kant zijn alle partijen het er plots over eens dat men kandidaten moet verbieden om bij verkiezingen op meer dan één lijst te staan. Een groen voorstel dienaangaande heeft voor een sneeuwbaleffect gezorgd.Het is twijfelachtig of de Agalev-volksvertegenwoordigers Jef Tavernier en Joos Wauters erop gerekend hadden dat het wetsvoorstel dat ze woensdag in de Kamer indienden zoveel bijval zou krijgen. Dat wetsvoorstel wou verbieden dat politici bij parlementsverkiezingen tegelijk op meerdere lijsten zouden kandideren. 'Kiezersbedrog', zo oordeelden de groenen, vermits je doorgaans toch maar in één parlement kunt zetelen. Als het wetsvoorstel ooit wet werd, zou dat meteen een streep trekken door de ambities van onder meer VLD-voorzitter Verhofstadt en VU-boegbeeld Anciaux. Verhofstadt wou zowel op de Senaatslijst als de Antwerpse lijst voor het Vlaams parlement staan. Anciaux wou tegelijk voor de Senaat en het Brussels parlement opkomen.