Iedereen wint bij verlaging BTW op woningbouw

De Europese Commissie heeft in een voorstel van richtlijn een nieuwe lijst van goederen en diensten vrijgegeven waarop een verlaagd BTW-tarief kan worden toegepast. Alle woningbouwactiviteiten komen in aanmerking. De bal ligt nu in het kamp van de federale regering, stelt MARC DILLEN. Een verlaging van de BTW-tarieven voor renovatie en nieuwbouw heeft een positief effect op de hele economie. Er worden meer woningen gebouwd. Bouwers en verbouwers krijgen meer budgettaire ruimte om hun woning beter uit te rusten. Het informele bouwcircuit (het 'doe-het-zelf'-werk) wordt sterk gereduceerd.De auteur is directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)