Ierse verklaring over abortus bij EPU-verdrag

BRUSSEL (reuter) - De EG heeft woensdag beslist een versoepeling te aanvaarden van het protokol van het verdrag van Maastricht waarbij de anti-abortusbepalingen van de Ierse grondwet worden beschermd. Veertien dagen geleden hadden de ministers van buitenlandse zaken van de 12 EG-landen geweigerd de tekst te wijzigen, in weerwil van een verzoek hiertoe van de Ierse regering.