Advertentie
Advertentie

IFO-voorspeller

(tijd/bloomberg) - Elke obligatie- en valutahandelaar houdt de IFO in de gaten, luidt een pan-Europese marktwijsheid. Maandag zullen ze dus allemaal aan hun schermen gekluisterd zijn, want dan wordt de Duitse IFO-indicator van december 2000 bekendgemaakt. De IFO meet aan de hand van een enquête het sentiment bij Duitse bedrijfsleiders. Hij wordt beschouwd als een van de beste voorspellers, de allereerste die een Europese groeivertraging aangaf. Na een hoogtepunt in mei 2000 begon hij al te dalen. Dat was maanden vóór andere indicatoren het bewijs voor de vertraging leverden.De IFO-indicator heeft er al zes opeenvolgende dalingen op zitten. Economen mikken op een IFO van 96,8. Dat is lager dan de 97 van november 2000 en het laagste peil sinds oktober 1999. Als dat het geval is, lijkt de Europese groeivertraging alleszins nog niet ten einde. Indien de IFO een betrouwbare indicator is, tenminste.De IFO slikt namelijk heel wat kritiek. Sommige economen menen dat de Duitse economie sinds de hereniging niet meer representatief is voor Europa. Sommigen stippen aan dat de diensteneconomie niet wordt aangeschreven. Anderen wijzen erop dat de geënquêteerden met plezier overdreven somber hun antwoordformulieren invullen. Aangezien iedereen weet dat de Europese Centrale Bank de indicator screent, kan een lage IFO immers leiden tot een lagere rente. Nog anderen menen dat die formulieren zeker niet door de druk bezette bedrijfsleiders worden ingevuld.Dat is allemaal best wel waar, maar een recente studie toonde aan dat twee opeenvolgende stijgingen of dalingen steevast worden beantwoord met een groeiversnelling of -vertraging in Duitsland. Voorts loopt de indicator gemiddeld 3,2 maanden voor op de Europese groei. Laten we maandag dus toch maar checken of de IFO nu meer, minder of juist 96,8 punten bedraagt. PHu