IGEAN zal organisch huisvuil tegen begin 1992 komposteren

(tijd) - De interkommunale IGEAN, die 13 gemeenten uit de Noorder- en Zuiderkempen groepeert, zal tegen begin 1992 een fraktie van 15.000 ton organisch huisvuil per jaar komposteren te Brecht. IGEAN besliste vroeger reeds daarvoor het Dranco-procédé van Organic Waste Systems (OWS) te willen gebruiken. Daarmee zal OWS zijn uniek procédé van anaërobe kompostering, dat wereldwijd werd gepatenteerd en waarvoor overal veel belangstelling gerezen is, voor het eerst op een bruikbare schaal kunnen toepassen. Het probleem van de inplanting van de installatie wordt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) opgelost. OVAM zal daarvoor in Brecht de site "Terra-Cotta' verwerven, een terrein dat eerst gesaneerd moet worden.