IHC Caland maakt schoon schip

De sluiting van de scheepsbouwwerf Van der Giessen-de Noord door het Nederlands dienstverlenende oliebedrijf IHC Caland is een spijtige zaak, maar komt niet als een verrassing. De afsplitsing van de overige scheepsbouw- en baggeractiviteiten is dan weer heuglijk en wel een grote verrassing. De tegenvallende resultaten zorgden er echter voor dat het aandeel deze positieve ontwikkeling niet in koerswinst kon omzetten. Het nettoresultaat voor het eerste halfjaar kwam uit op 34,2 miljoen dollar tegenover een analistenconsensus van 46,9 miljoen dollar. De tegenvaller is toe te schrijven aan de timing van de leveringen. Exclusief de aanleg van voorzieningen blijft het bedrijf vasthouden aan een stijging met 6 a 7 procent van het netto inkomen voor heel 2003. Voor de sluiting van Van der Giessen-de Noord legt IHC Caland 45 miljoen dollar aan voorzieningen aan. Vorig jaar werd reeds een herstructurering doorgevoerd. Toch bleef de werf zwaar verlieslatend. In combinatie met de moeilijke marktomstandigheden zag het bedrijf dan ook geen andere uitweg. Voor de investeerders was het belangrijkste nieuws de opsplitsing van de offshore en de resterende scheepsbouw-baggeractiviteiten. Per ICH Caland-aandeel krijgen de aandeelhouders op 1 januari 2004 een bijkomend aandeel van het nieuwe scheepsbouwbedrijf. Door de opsplitsing kan het management van de twee bedrijven meer focussen op de respectieve specialiteit. Er was weinig synergie te vinden tussen de twee activiteiten. In de mature scheepsbouwmarkt liggen de marges met 5 a 7 procent aanzienlijk lager dan in de 'float, production, storage & offloading'-markt (FPSO) met marges van 30 procent. FPSO-schepen worden ingezet bij de ontginning van olie op grote dieptes. Door de technologische ontwikkelingen en de uitputting van makkelijk bereikbare oliebronnen verwacht men voor dit segment een aanhoudend sterke groei in de komende jaren. De splitsing biedt de aandeelhouders een duidelijke keuze. Wie een meer cyclische blootstelling wil, behoudt het aandeel met de scheepsbouwactiviteiten. Anderen zullen hun gading vinden in de offshoreactiviteit die de naam IHC Caland behoudt. Het orderboek (5,4 miljard dollar) blijft gevuld tot een stuk in 2005, wat de zichtbaarheid ten goede komt. Het aantal nieuwe orders tijdens het eerste kwartaal was evenwel teleurstellend, maar het bedrijf gaat nog steeds uit van een nieuwe grote order in de tweede helft van het jaar. Het uitblijven van nieuwe orders heeft ook een goede kant. IHC Caland staat weigerachtig tegenover het uitgeven van nieuwe aandelen om de vloed aan orders te kunnen blijven verwerken o.a. via investeringen in nieuwe FPSO-vaartuigen. Door de groeivertraging verlicht de druk op de balans. Het bedrijf verwacht een scherpe terugval van de nettoschuld in 2004. De aandeelhouders concentreerden zich vooral op de negatieve elementen in de halfjaarresultaten: minder gunstige vooruitzichten in de offshoremarkt en de aanleg van 45 miljoen dollar aan voorzieningen. Het aandeel viel na de bekendmaking op 1 dag 4 procent terug tot 46,56 euro. Daalt het aandeel nog verder, dan vormt dit een mooie instapgelegenheid in een aandeel dat begin volgend jaar door de afsplitsing aan een herwaardering toe is. KDL