IHC Caland verliest 46 mln gulden in '88

(tijd) - IHC Caland leed in 1988 een verlies van 46 miljoen gulden, als gevolg van de inkorporatie van buitengewone lasten voor een bedrag van 50 miljoen gulden. De winst uit gewone bedrijfsvoering bedroeg 4 miljoen gulden. De buitengewone lasten bestaan uit een voorziening met betrekking tot afwaarderingen van vaste activa en verwachte kosten in verband met de afstoting van die activa in de loop van 1989.