IHC Calland: 33 miljoen gulden winst

(tijd) - De Nederlandse offshore- en baggergroep IHC Calland verwacht over '90 een nettowinst uit gewone bedrijfsvoering te halen van 27 miljoen gulden (4,7 gulden per aandeel), tegen 17 miljoen gulden in '89 (2,9 gulden per aandeel). In die cijfers zijn geen uitzonderlijke resultaten meegerekend. IHC Calland zegt dat er een terugname kan gebeuren op provisies die vorig jaar waren aangelegd, voor een bedrag van 6 miljoen gulden. Dat zou de winst van het bedrijf op 33 miljoen gulden (5,7 per aandeel) brengen, tegen 26,9 miljoen gulden het jaar voordien. IHC Calland spreekt van een bevredigende orderingang (453 miljoen gulden, tegen 398 miljoen een jaar eerder). De direktie van IHC Caland zegt niet te verwachten dat de investeringsprojekten in de offshore olie-industrie zullen uitgesteld worden; en ook voor de baggeraktiviteiten verwacht ze geen negatieve weerslag van de Golfkrisis. IHC Calland spreekt van een winst voor '91 die niet beneden het niveau van dit jaar zal liggen.