IHE krijgt EG-geld voor medisch onderzoek

Het Belgisch Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) heeft vanwege de Europese Gemeenschap een bedrag van 10 miljoen frank ontvangen om via een netwerk van huisartsen enkele veel voorkomende ziekten aan de bron te bestuderen. Het gaat zowel om verkoudheden, hartziekten, kanker en besmettelijke ziekten. De bedoeling is na te gaan in welke mate de diagnose, behandeling en medikatie in diverse Europese landen verschilt, om zo de efficiëncy van een behandeling te meten. Zowel kwaliteit als kostprijs van de behandeling worden nagegaan. De gegevens moeten dienen voor de ziektepreventie op Europees vlak.