Advertentie
Advertentie

"Ik begrijp de ontgoocheling, maar velen maakten zich begoochelingen'

BRUSSEL (tijd) - "Ik begrijp de ontgoocheling over het begrotingswerk van de regering. Die slaat op het niet realizeren van het harde saneringscenario 1993+, waar ik eerst voorstander van was. Dat scenario was niet haalbaar, door tegenvallers in de inkomsten en rentelasten. Velen maakten zich echter begoochelingen, alsof men met de 1993+ uit de problemen was. Het zou overigens nog zwaardere inspanningen van de burgers gevraagd hebben, en nu vinden de criticidie reeds te zwaar.'