Advertentie
Advertentie

Ik zal geen kompromis over Brussel aanvaarden'

(tijd) - "Een kompromis over de vestigingsplaats van het Europees Parlement is voor ons land onaanvaardbaar. Wie vandaag toelaat dat het Europees Parlement naar Straatsburg verhuist, ook al zijn daar eventueel waarborgen aan verbonden, laat meteen toe dat ons land naar de periferie van Europa verhuist. De vestigingsplaats van het Europees Parlement zal immers bepalend zijn voor de vestigingsplaats van de twee andere instellingen, de Kommissie en de Raad. België kan daarover dus geen kompromis aanvaarden.'