Advertentie
Advertentie

Ikea Service Centre zet schulden om in kapitaal

(tijd) - Het koördinatiecentrum van Ikea, Ikea Service Centre (Ikea SS), trekt zijn kapitaal van 450 miljoen B.fr. op tot 10 miljard B.fr. door de uitgifte van 945.000 nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging betekent geen vers geld voor Ikea SS vermits de holdingmaatschappijen Ingka Holding BV en Ingka Holding Europe uit de groep van Ikea schuldvorderingen inbrengen in ruil voor nieuwe aandelen. Ingka Holding bracht een schuldvordering van 9.494.140.000 B.fr. in. Ingka Holding Europe bracht een schuldvordering van 860.000 B.fr. in. Het betreft een reële kapitaalverhoging, vermits een opeisbaar passief werd omgezet in een niet opeisbaar passief. Ikea SS beschikt nu over een kapitaal van 10 miljard B.fr.