'Il Professore' kiest Mark Eyskens voor BBL-raad

(tijd) - Mark Eyskens vervangt Didrik Snoy in de raad van bestuur van BBL. Het bericht in 'Le Soir' is bevestigd door de BBL. Snoy zetelde in de raad namens Befco, de holding die het Italiaans pakket van de familie Lefebvre aanhoudt. Mark Eyskens zou door Antonio Lefevbre d'Ovidio, bijgenaamd 'Il Professore', zelf aangeduid zijn om in de raad van bestuur te zetelen. ING zou niet tussengekomen zijn.