Ilegems: 37 miljoen winst

Bouwbedrijf Luc Ilegems heeft over '87 een winst na belastingen gemaakt van 37,036 miljoen frank. Daarvan heeft de algemene vergadering van aandeelhouders 2,8 miljoen frank toegewezen aan de belastingvrije reserves, en het saldo van 34,2 miljoen aan de beschikbare reserves. Het eigen vermogen van de NV wordt daarmee opgevoerd tot ruim 374 miljoen frank.