Illegaal softwaregebruik neemt af maar blijft aanzienlijk

(tijd) - Het illegaal kopiëren en verdelen van softwareprogramma's was vorig jaar in Europa verantwoordelijk voor een verlies van 2,7 miljard dollar. Het gemiddelde percentage illegaal softwaregebruik bedroeg 36 procent. Dat is minder dan in 1997, maar toch was meer dan één op drie professionele softwarepaketten een illegale kopie. Dit blijkt uit cijfers van de Business Software Alliance (BSA), een organisatie die vecht tegen de verspreiding en het gebruik van illegale professionele software.Illegaal softwaregebruik is volgens de BSA de belangrijkste hinderpaal voor de groei van de softwaresector. Dit wordt weerspiegeld in een inkomstenverlies dat voor vorig jaar wereldwijd op 11 miljard dollar wordt geschat. In Europa gingen de meeste inkomsten, zo'n 480 miljoen dollar, verloren in Duitsland. Daarna komen Groot-Brittannië (464 miljoen dollar) en Frankrijk (425 miljoen dollar). In relatieve termen (het percentage illegaal softwaregebruik) is de toestand het ergst in Turkije (86 procent), Griekenland (74 procent) en Spanje (57 procent).