Illegale varkens

(tijd) - Volgens minister voor milieu Norbert De Batselier zijn er 111 illegale varkensbedrijven bekend. Tegen 101 bedrijven, met in totaal 180.000 varkens, werd reeds proces-verbaal opgesteld. Dit gebeurt door de milieu-inspektie. De Batselier zei dit in de Vlaamse raad, waar hij geinterpelleerd werd door Michiel Maertens (Agalev). Maertens feliciteerde de minister. Hij wees er op dat het cijfer van 180.000 illegale varkens overeenstemt met het verschil tussen het aantal varkens dat de Mestbank telt, en het cijfer van het Nationaal Insituut voor de Statistiek.