IMF:"Arme landen worden niet vergeten'

WASHINGTON (reuter) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben de arme landen verzekerd dat ze niet terzijde zullen worden geschoven ten voordele van financiële steun aan de voormalige Sovjetunie en de landen van Oost-Europa. Tijdens de lentezitting van het IMF en de Wereldbank hadden de ontwikkelingslanden immers de vrees geuit dat hun nijpende problemen aan belang zouden inboeten wanneer hulp wordt verleend aan de nieuwe leden van de twee instellingen.