Advertentie
Advertentie

IMF: Belgisch tekort moet naar 1 procent van het BBP

(tijd) - Ons land moet van de gunstige economische conjunctuur gebruik maken om zijn tekort terug te dringen tot 1 procent van het BBP. Pas als dat gebeurd is, kan gedacht worden aan een substantiële verlaging van de fiscale druk. Dat staat te lezen in de voorlopige conclusies van de IMF-delegatie die zopas ons land bezocht. In die voorlopige conclusies wordt ook zwaar gehamerd op de noodzaak de arbeidsmarkt te hervormen.De economische groei in ons land is, aldus de IMF-delegatie, hoger dan verwacht, niet het minst door het macro-economische beleid dat de voorbije jaren werd gevoerd. De uitdaging voor het beleid bestaat er nu in de gunstige economische context te gebruiken om de klus af te maken. Die klus is drievoudig: het overheidstekort verder terugdringen, de overheidsuitgaven productiever aanwenden en de arbeidsmarkt structureel hervormen met het doel de tewerkstelling te verhogen.