IMF doet beroep op België voor hulp aan Thailand

(tijd) - De Nationale Bank heeft vorige week voor 1,8 miljard frank vreemde valuta's overgedragen aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de kredietverstrekking van het Fonds aan Thailand te helpen financieren. Deze operatie zal evenwel nauwelijks financiële gevolgen hebben voor de Belgische overheid. Waarschijnlijk zal de Nationale Bank in de komende dagen opnieuw deviezen afstaan, deze keer om de hulp van het IMF aan Zuid-Korea te betalen.Uit de weekstaat van de Nationale Bank blijkt dat de deelneming in het IMF tussen 8 en 15 december met 1,8 miljard frank is gestegen. De Nationale Bank zegt dat deze toename de bijdrage van België weerspiegelt in de kredietverstrekking van het IMF aan Thailand.