Advertentie
Advertentie

IMF doet een beroep op zijn financiële noodrem

(tijd/reuters) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet gedeeltelijk een beroep doen op een noodfonds, de General Arrangements to Borrow (GAB), om Rusland financieel bij te springen. Het IMF zit immers, wat zijn gewone werkingsmiddelen betreft, krap bij kas. Daarom zal de GAB voor het eerst sinds eind 1978 geactiveerd worden, aldus Michel Camdessus, de directeur-generaal van het IMF.'Simpel gezegd, onze liquiditeitspositie is van die aard dat we een beroep moeten doen op onze reservetank', vertrouwde Stanley Fischer, de nummer twee van het IMF, de pers toe. Sinds de IMF-kredieten van 35 miljard dollar aan Indonesië, Thailand en Zuid-Korea, zijn de direct mobiliseerbare middelen van het Fonds geslonken tot 31 miljard dollar, aldus David William, de thesaurier van het IMF. Wanneer rekening gehouden wordt met de maandag toegezegde leningen aan Rusland en een paar andere kredieten, krimpen de beschikbare reserves van het IMF tot 17 miljard dollar, een bijzonder laag peil.

'We zitten in zware moeilijkheden. Na de nieuwe leningen noteert onze liquiditeitsratio onder het peil waarmee we ons comfortabel voelen. Zelfs met de gelden van de GAB, vind ik niet dat we voldoende middelen hebben om nog veel uit te lenen. Het kan zo niet verder', waarschuwde Fischer. Indien de IMF-lening voor Rusland geput wordt uit de gewone reserves, zakt de liquiditeitsratio van het IMF tot 19,4 procent, een heel eind onder de 30 procent die het IMF veilig acht. Door het grootste deel van de IMF-lening aan Rusland uit de GAB te putten, zakt de ratio slechts tot 29 procent tegen 44,7 procent nu.

Reservetank

De GAB werd in 1962 opgericht als 'reservetank' voor wanneer het IMF krap bij kas zou komen te zitten. In de GAB verplichten elf landen (VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Zweden, Nederland, Zwitserland en België) zich ertoe het IMF in geval van nood tot 22,4 miljard dollar te lenen. Ons land participeert voor 785 miljoen dollar in de GAB. Het Verenigd Koninkrijk, Italië en de VS waren de laatste drie landen die in 1977-1978 middelen kregen uit de GAB. Indien het IMF een beroep doet op de GAB, moet het Fonds voor het ontleende geld een marktrente betalen.

Dat het IMF een beroep zal doen op de GAB staat vast, de omvang nog niet. België zal 3,5 procent (het aandeel van ons land in de GAB) van het beroep van het IMF op de GAB moeten financieren. 'Deze operatie heeft geen enkele budgettaire implicatie', zegt Bernard Delbecque van het kabinet van Financiën. 'De Nationale Bank zal een deel van haar reserves uitlenen aan het IMF en in ruil een marktconforme rente ontvangen. Bovendien krijgt de Bank voor deze operatie een staatsgarantie. Dat laatste is eigenlijk een beetje overbodig, omdat het debiteurenrisico bij een lening aan het IMF zo goed als nihil is.'

Dat het IMF wat krap bij kas zit, is al langer bekend. Daarom besloten de lidstaten van het IMF in september 1997 in Hongkong het kapitaal van het IMF met 45 procent te verhogen tot 280 miljard dollar. Probleem is dat deze kapitaalverhoging door de parlementen van de lidstaten moet worden goedgekeurd. Een aantal heeft dat al gedaan. Maar de hele operatie staat of valt met de instemming van het Amerikaanse parlement. De VS beschikken in de raad van bestuur van het IMF immers over 17,78 procent van de stemmen, meer dan de 15 procent nodig om de kapitaalverhoging te blokkeren.

De Amerikaanse bijdrage (die de belastingbetaler geen dollar kost) tot de kapitaalverhoging van het IMF bedraagt 14,5 miljard dollar, plus 3,5 miljard dollar voor een tweede IMF-noodfonds, de 'New Arrangements to Borrow' (NAB). De Senaat heeft al ingestemd met de Amerikaanse bijdrage, maar het Huis van Afgevaardigden ligt dwars. De republikeinse meerderheid in het Huis eist van het IMF eerst meer openheid en hervormingen. Sommige republikeinen verdenken het IMF er zelfs van alarmerende berichten over de financiële toestand van het IMF de wereld in te sturen om het Huis onder druk te zetten.

Mike McCurry, de woordvoerder van het Witte Huis, zei maandag dat de lening van het IMF aan Rusland opnieuw duidelijk maakt hoe dringend de goedkeuring van het extra geld voor het IMF door het Congres wel is. President Bill Clinton riep het Congres gisteren op de Amerikaanse bijdrage aan het IMF snel goed te keuren. Maar zelfs indien de Amerikaanse goedkeuring aansleept, is dat nog geen drama. Naast de GAB bestaat nog een tweede noodfonds, de NAB. Daarin zit 38,1 miljard dollar, bijeengebracht door 25 landen. De Belgische participatie in de NAB bedraagt 1,27 miljard dollar.

CP

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud