Advertentie
Advertentie

IMF dringt aan op desindexering van de lonen

(tijd) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dringt er bij de Belgische overheid op aan om het systeem van automatische indexering van de lonen te beëindigen. Het IMF betwijfelt of de in het krisisplan van de regering voorziene reële loonblokkering haalbaar is zolang de indexering blijft bestaan. Het Fonds wijst er op dat de indexering de reële lonen opdrijft, wat bedrijvan aanzet tot produktiviteitsverhogingen en tot uitstoot van vooral laaggeschoolde arbeid.