IMF: 'Militaire uitgaven dalen wereldwijd'

(tijd) - De militaire uitgaven van 130 landen, gespreid over de hele wereld, bedroegen in 1995 nog slechts 2,4 procent van hun bruto binnenlands produkt (BBP) tegenover 3,6 procent in 1990, een daling met 1,2 procentpunt. Indien de militaire uitgaven in procent van het BBP vorig jaar even hoog hadden gelegen als in 1990, zouden zij 345 miljard dollar groter geweest zijn. Het gaat dus om een niet gering vredesdividend.De cijfers staan in het rapport 'Worldwide Military Spending, 1990-1995', geschreven in opdracht van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De daling van de militaire uitgaven tussen 1990 en 1995 is niet nieuw. Tussen 1985 en 1990 liepen de wereldwijde militaire uitgaven al met 1,3 procentpunt van het BBP terug. Indien de militaire uitgaven in procent van het BBP tussen 1985 en 1995 niet gedaald waren, zouden zij vorig jaar maar liefst 720 miljard dollar meer hebben bedragen dan in werkelijkheid het geval was, aldus het IMF.